Turistička zajednicaVukovarsko-srijemske županije

 
Jeste li znali?

Vinkovci je najstariji europski grad kontinuirano naseljen preko 8000 godina.

2. sastanak Steering Committee u sklopu projekta "ViCTour"

Dana 13. rujna u Vukovaru u prostoru Male županijske vijećnice Vukovarsko - srijemske županije održan je sastanak projektnih partnera projekta "Virtualni i kulturni turizam - ViCTour". Cilj ovoga sastanka je bio ocijeniti dinamiku provedbe projektnih aktivnosti i postignutih rezultata u ovome izvještajnom razdoblju te razmotriti buduće korake koje je potrebno poduzeti. Projektni partneri izvijestili su o provedenim aktivnostima u 3. izvještajnom razdoblju koji se odnose na pokretanje relevantnih postupaka javne nabave . 

Na sastanku su bili nazočni: Ivana Đurica - zamjenica direktorice FEP, Nataša Pavlović- Turistička organizacija Vojvodine, Saša Bošnjak - UNSEF, Rujana Bušić Srpak - TZVSŽ i voditeljica projekta Magdalena Parat. 

12.9.2018. Povratak na listu