Festival voćnih rakija, likera, pekmeza, bundeva i tikvica - Tovarnik

Kolovoz

Prikaz pečenja rakije i kuhanja pekmeza. Izložba ručnih radova i rukotvorina. U okviru Festivala održava se Međunarodna izložba bundeva i tikvica.
ORGANIZATOR: Udruga voćara “Rujan” Tovarnik