Iločka berba grožđa

Rujan

Etno-vinsko-turistička manifestacija, traje više dana i objedinjuje razne programe. Njome se slavi uspješna vinogradarska godina koja završava berbom.
ORGANIZATOR: Grad Ilok i TZ Ilok.