Nacionalno ocjenjivanje slavonskoga kulena/kulina

Rujan

Manifestacija u okviru Vinkovačkih jeseni koja promovira gastronomske posebnosti ovoga kraja, a kulen je sinonim za ovaj kraj.
ORGANIZATOR: Udruga slavonski domaći kulen-kulin.