Otočko proljeće - Otok

Svibanj

Kulturna, gospodarska i sportska manifestacija. Cilj joj je očuvanje i razvijanje šokačke i slavonske kulturne baštine.
ORGANIZATOR: Grad Otok.