Praizvedba drame "Štajga"

22.11.2019

U Gradskom kazalištu "Joza Ivakić" možete pogledati u petak, 22. studenog u 20 sati  praizvedbu drame Ivane Šojat: „Štajga" (režija Jasmin Novljaković).
 
„Štajga – kako je utjecala na naš grad i njegove stanovnike“
 
 „Štajga“ je predstava posvećena vinkovačkom kolodvoru, simbolu grada Vinkovaca. Obuhvaća povijesni prikaz života Vinkovačke željezničke stanice od osnutka do današnjih dana, kroz sudbine likova, na pomalo neobičan način. Kroz sudbine i priče jedne obitelji biti će prikazano koliki je bio utjecaj željeznice na njihove živote.