Veslački maraton Vukovar-Ilok

Listopad

Međunarodna sportska i turistička manifestacija kojom se ističu prednosti i ljepota života uz Dunav.
ORGANIZATOR: Hrvatski veslački klub Vukovar.