Suradnjom do kvalitetnog turističkog proizvoda

Nastavljajući započetu praksu sastanaka sa svim djelatnicima u turizmu, danas je održan sastanak predsjednika TZ Vukovarsko-srijemske županije, direktora županijske, gradskih i općinskih TZ sa predstavnicima turističkih agencija.

Raspravljalo se o sljedećim temama:

Novi prijekti u turizmu - započeti, planirani, mogućnosti financiranja iz fondova EU - uvodno je izlagao Mario Banožić, pomoćnik pročelnice UO za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj VSŽ

Suradnja svih subjekata u turizmu - očekivanja, prijedlozi - uvodno je izlagao Željko Trezner, direktor UHPA-e

Promocijske potrebe i planovi - uvodno Rujana Bušić Srpak, direktorica TZ VSŽ.

Sastanak je bio prigoda progovoriti o problemima, potrebama, planovima, te čuti informacije koje su korisne turističkim agencijama u budućem poslovanju. O potrebi održavanja sastanaka i stalnog komuniciranja govori i podatak što je odmah dogovoren sljedeći sastanak kako bi se neke teme detaljnije razradile na dobrobit svih subjekata u turizmu.