Testiranje na COVID-19 za inozemne turiste

Testiranje na Covid-19 za inozemne turiste je moguće obaviti na nekoliko lokacija.

U nastavku se nalazi link na kojemu se nalazi popis destinacija gdje je i pod kojim uvjetima je moguće obaviti testiranje. 

Hrvatska verzija dokumenta:
https://croatia.hr/sites/default/files/2020-08/Covid-19_kontakti_hr.pdf 

Engleska verzija dokumenta:
https://croatia.hr/sites/default/files/2020-08/Covid-19_contacts_eng.pdf