Zrakoplovni klub “Vrabac” Vinkovci

Aerodrom Sopot bb, 32100 Vinkovci
Tel:
Mob: 095 2000 000; 095 2100 000
Fax:

Zrakoplovni Klub Vrabac -Aerodrom Sopot se nalazi u mjestu Vinkovci. 

Objekti u blizini

Tel:032 308 967

Mob:098 561 912

Taxi Vinkovci
Vinkovci

Tel:032 306 192

Mob:

www.tk-vinkovci.hr

Tenis klub Vinkovci
Vinkovci

Tel:

Mob:

Vinkovci

Tel:032 364 364

Mob:098 9579 933

Zeljko.bak@optinet.hr Kulenbak@gmail.com

Željko Bak
Vinkovci

Tel:

Mob:

091 1150 505

Acin salaš
Vinkovci

Tel:

Mob:

Living history
Vinkovci

Tel:060 332 233

Mob:

Autobusni kolodvor Vinkovci
Vinkovci

Tel:032/352 999

Mob:

hotel@hotel-kunjevci.hr

http://www.hotel-kunjevci.hr

Pj. Hostel "Plus Kunjevci"
Vinkovci

Tel:

Mob:

SLAVONSKA BANKA D.D.
Vinkovci

Tel:

Mob:

Uz Bosut, Vinkovci
Vinkovci