STRADUN d.o.o. Marko Jukić
Voćne rakije i likeri

Kolodvorska 55, 32272 Cerna
Tel:
Mob: 098 856 146
Fax:

marko.jukic@gmail.com
www.slavonska-rakija.com

GPS LOKACIJA

Djelatnost gospodarstva je proizvodnja voćnih rakija i likera na tradicionalan način sa najsuvremenijom tehnologijom.

Za proizvodnju navedenog posjeduju preko 2000 stabala šljiva kao najsuvremeniju opremu za preradu uvezenu iz Njemačke. Najsuvremenija oprema,dobra sirovina,iskustvo i ljubav prema ovom poslu daje proizvode visoke kakvoće što je potkrepljeno brojnim nagradama  i priznanjima kao i analizama o zdrastvenoj ispravnosti.

Od voćnih rakija istaknuli bi "Markovu Šljivovicu",a od likera "Markov Orahovac" i "Markov Višnjevac".

Zainteresirani mogu kušati proizvode i kupiti u raznim pakiranjima kao i sudjelovati u proizvodnji navedenih od pripreme sirovine do finalne-konačne proizvodnje.

Objekti u blizini

Tel:

Mob:091 343 42 32

Braniteljska zadruga "Perun"
Cerna