Biciklistička infrastruktura

Biciklističke stanice, odmorišta za cikloturiste, vidikovci

Biciklističke stanice u Vukovarsko-srijemskoj županiji

 • Općina Andrijaševci: Rokovci, Vinkovačka ulica 10
 • Otok: Ulica braće Radića 14
 • Općina Gunja: Gunja, Vladimira Nazora 113
 • Vinkovci: Trg Franje Tuđmana 1
 • Općina Bošnjaci: Bošnjaci, Trg Fra B.T. Leakovića 10
 • Općina Lovas: Opatovac, Frankopanska 1
 • Općina Cerna: Cerna, Ulica Kralja Tomislava (park)
 • Šarengrad, Ulica Stjepana Radića 101
 • Sotin, Ulica dr. Franje Tuđmama
 • Županja, Savska ulica (kod nasipa)
 • Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1
 • Privlaka, Faličevci 7
 • Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1
 • Drenovci, Ulica braće Radića 2

Odmorišta za cikloturiste

 • Vukovar, Olajnica
 • Ilok, Ulica Julija Benešića (šetalište prema Dunavu)
 • Šumanovci, Velebit bb

Vidikovac

 • Šarengrad, Ulica Stjepana Radića 101

Brojač biciklističkog kretanja

 • Ilok