Crkva Blažene Djevice Marije u Bapskoj


Tel:
Mob:
Fax:

Crkva sv. Marije danas je izvan mjesta Bapska, ali u vrijeme njenog nastanka, u srednjem vijeku, naselje Bapska bilo je oko crkve.

Za vrijeme osmanlijske vladavine selo se preselilo sjevernije, bliže mjestu Novaku. Crkva Blažene Djevice Marije spominje se u popisima župa 1332. -1337. godine. Romaničko--gotička crkva na groblju u Bapskoj sastoji se od romaničke lađe i niže i uže romaničke apside. Smatra se da najstariji dijelovi građevine potječu s početka 13. st. U gotici je crkva dva puta produljivana prema zapadu te joj je i portal gotički. Crkva je početkom 18. st. obnovljena u baroknom stilu, u prvoj polovici 19. st. izgrađena je sakristija i atrij s vanjskim oltarom, a 1855. izgrađen je zidani tornjić nad pročeljem. Crkva sv. Marije na Bapskoj jedan je od malobrojnih očuvanih romaničkih spomenika u Slavoniji i Srijemu te je bitan spomenik za proučavanje arhitekture srednjega vijeka u sjevernoj Hrvatskoj. U crkvi je slika Majke Božje rađena prema Luki Cranachu.