Crkva sv. Bartola - Novi Mikanovci


Tel:
Mob:
Fax:

Novi Mikanovci Crkva sv. Bartola u Novim Mikanovcima u osnovi je građena kao romanička crkva u 13. st. Kasnije je istočni, apsidalni, dio s kontraforima izgrađen u gotičkom stilu dok je s istočne strane kružna obrambena kula u osi glavnog pročelja dobila ulogu zvonika.

Najnovijim arheološkim istraživanjima otkrivena je još jedna, starija, crkva na čijim temeljima gotovo podudarno leži crkva sv. Bartola. Otkriveni temelji pripadaju sakralnom objektu predromaničkog razdoblja srednjovjekovnog naselja Horvati.

Crkva u Novim Mikanovcima posebno je zanimljiva radi svog kosog tornja.