Crkva sv. Katarine, Nijemci

Trg Kralja Tomislava 12 32245 Nijemci
Tel: (032) 280-000
Mob:
Fax:

Crkva sv. Katarine u Nijemcima smještena je na izuzetno lijepom prapovijesnom lokalitetu Gradini, sa školskim primjerom očuvanog opkopa.

Crkva je građena u gotičkom stilu u 14. st., s kasnijim preinakama daju joj barokna obilježja križnog tlorisa. U obnovi izvršena su i arheološka iskopavanja 1998. i 1999. godine. Ispod sadašnjeg poda otrkivena su još dva podna nivoa, a u desnom kutu ispred apside tragovi rimske arhitekture. Tijekom iskopavanja otkriveni su grobovi na redove bjelobrdske kulture te ostaci monumentalne građevine iz ranije faze. Na temelju sondažnih istraživanja moglo se zaključiti da se radi o trobrodnoj romaničkoj građevini na koju je sjela gotička crkva. Nalaz romaničke crkve je izuzetno važan, jer se tako počinje popunjavati dosadašnja praznina iz razdoblja predromaničkog i romaničkog razdoblja. Tijekom iskopavanja nije se došlo do prapovijesnog sloja, ali se površinskim nalazima u podnožju Gradine moglo ustanoviti naselje iz razdoblja sopotske kulture iz mlađeg kamenog doba.

 

Objekti u blizini

Tel:032/280-376

Mob:+385 99 2145 509

turistickazajednicaon@gmail.com

www.tz-opcinanijemci.hr

Brod Sv. Katarina
Nijemci

Tel:

Mob:098 703 473

Ivica Liščević
Nijemci

Tel:

Mob:

Spačvanska šuma, Općina Nijemci
Nijemci

Tel:032 878 003

Mob:

Lovačka kuća Spačva
Nijemci