Spačvanska šuma, Općina Nijemci


Tel:
Mob:
Fax:

U Vukovarsko – srijemskoj županiji, između Save i Dunava te na području rijeke Bosut i njenih pritoka Spačve, Brežnice i Lubnja te rijeke Studve, prostire se najveći šumski kompleks hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj od davnina poznat po nazivu Spačva. Površine je oko 40 000 ha, a prostire se i u dijelu vojvođanskog Srijema te tako ima ukupnu površinu od 51 592,92 ha. Spačvanska šuma predstavlja najveću cjelovitu šumu hrasta lužnjaka u Hrvatskoj.

Nekadašnje spačvanske šume bile su prašumskog tipa, nepristupačne, neuređene, bile su prava divljina. U njima su glavne vrste drveća bile hrast lužnjak, nizinski brijest i poljski jasen kojima je starost bila po 150, 200 i čak 400 godina. Glasoviti E. Lanier, profesor uzgajanja šuma, jednom je prilikom izjavio: ,,Ako želite kušati pravi konjak, idite u francusku pokrajinu Cognac, a ako želite vidjeti pravi hrast lužnjak, idite u Slavoniju”.

Objekti u blizini

Tel:032/280-376

Mob:+385 99 2145 509

turistickazajednicaon@gmail.com

www.tz-opcinanijemci.hr

Brod Sv. Katarina
Nijemci

Tel:

Mob:098 703 473

Ivica Liščević
Nijemci

Tel:(032) 280-000

Mob:

Crkva sv. Katarine, Nijemci
Nijemci

Tel:032 878 003

Mob:

Lovačka kuća Spačva
Nijemci