Arheološko nahajališče Vučedol

Arheološko nahajališče Vučedol se nahaja ob obali Donave (5 kilometrov od Vukovarja, v smeri po reki navzdol) in je eno od najpomembnejših nahajališč iz obdobja bakrene dobe. To, zaradi česar je posebno, je dejstvo, da je zaradi dragocenosti najdb in možnega določanja profila celotne kulture, kulturi iz obdobja bakrene dobe dal tudi ime – vučedolska kultura – in predstavlja hkrati tudi območje njenega izvora.

Zaradi svojega izjemnega geostrateškega položaja je bil Vučedol kraj stalnega naseljevanja. V najglobljih slojih so ostale ohranjene sledi najstarejše neolitske kulture, imenovane starčevaška. Kontinuirano življenje v Vučedolu pa z medsebojnim prepletanjem sega v obdobje bakrene dobe, ko so se v 700 letih tukaj izmenjale badenska, kostolaška in vučedolska kultura. Največji vzpon je Vučedol vsekakor doživel v času vučedolske kulture, ki je trajala od leta 3000 do 2200 pred našim štetjem.

Življenje v Vučedolu se je odvijalo na treh naselbinskih platojih, ki so v loku obkrožala Gradac, ki je zaradi svojega odmaknjenega položaja in videza imel pomen akropole. Tu je bilo naselje kmetov, živinorejcev, lovcev in predelovalcev bakra. Materialna kultura, v kateri izstopa izdelovanje keramike, s svojo izjemno tehnološko kakovostjo in estetskimi vrednostmi priča tudi o visoko razviti civilizaciji. Odlikujeta jo izrazit umetniški navdih in moč ustvarjanja, ki je sprožila nov civilizacijski tok. Vučedolska keramika krade pozornost s popolno skladnostjo oblik in položajem okraskov. Najbolj znana keramična posoda je Vučedolska golobica, kultna posoda v obliki ptice, bogato okrašena z inkrustracijami, ki je bila najdena leta 1938 na nahajališču Gradac.

Vučedolski kulturi pripada tudi Vučedolski Orion, ki velja za najstarejši evropski koledar. Posoda s koledarjem je bila najdena v Vinkovcih, na mestu današnjega hotela Slavonija. Štiri polja, na katera je posoda razdeljena, simbolizirajo štiri letne čase, posamezni znaki, ki se sistematično ponavljajo, pa predstavljajo menjavanje mesecev. Odkritje tega najstarejšega koledarja priča o visoko razviti civilizaciji in kulturi na tem območju pred več kot 5000 leti.