Bana Jelačića 6, Vinkovci
Tel:
Mob:
Fax:

Objekti u blizini

Tel:032 638 402

Mob:

info@bazenilenije.com

www.bazenilenije.com

Vinkovačko dvoransko plivalište „Lenije“

Tel:032 333 511

Mob:

zarafitness7@gmail.com

www.fitness-zara.com

Zdravstveno rekreacijski centar ZARA

Tel:032 432 500

Mob:

RAIFFEISEN BANK AUSTRIJA D.D.

Tel:032 455 550

Mob:

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Tel:

Mob:

Sopot, Vinkovci

Tel:032 373 392

Mob:

SPLITSKA BANKA D.D.

Tel:032 342 555

Mob:098 240 031

info@hotel-slavonija.eu;hotel@slavonija-gem.eu

www.hotel-slavonija.eu

Hotel Slavonija***

Tel:032 306 192

Mob:

www.tk-vinkovci.hr

Tenis klub Vinkovci

Tel:032 354 826

Mob:

info@fitness-apello.hr

www.fitness-apello.hr

Apello, Vinkovci

Tel:032/331 954

Mob:091/515 52 26

Šokački jastuk